MIKROCHEM

MIKROCHEM spol. s r.o. je výrobná firma: vyrába čisté a špeciálne chemikálie; je certifikovaná...

viac

Mikrochem Trade

Mikrochem Trade spol. s r.o. je obchodná firma: predáva chemické produkty v rôznych kvalitách...

viac

10 dôvodov pre MIKROCHEM

Skúsenosti: slovenský výrobca so svetovými skúsenosťami. Ponúkame najvýhodnejšie ceny...

viac

Farmaceutická chémia, čisté chemikálie, spotrebný materiál, činidlá, roztoky, to všetko je MIKROCHEM

Mikrochem je firma, ktorá pracuje na slovenskom trhu od roku 1990, a zameriava sa svojím sortimentom nielen na chemický priemysel. Sme výrobná, ale i obchodná firma. Pracujeme na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni.

V našom portfóliu sú čisté, špeciálne liečivá, kvapálne nesterilné lieky pre vnútorné a vonkajšie použitie, rôzne farmaceutické suroviny. Sme schopní vyriešiť zákazkové výroby liekov alebo výživových doplnkov, zaoberáme sa výrobnou činnosťou technických chemikálií, dokážeme riešiť procesy destilácií alebo rektifikácie.

Predávame farmaceutickú chémiu, chemické produkty v rôznych kvalitách a baleniach pre laboratórnu činnosť, chemické produkty pre priemyselnú výrobu, suroviny a produkty v potravinárskej kvalite, laboratórne sklo, odmerné sklo, laboratórne pomôcky, filtračné papiere, odmerné sklo, pipety rôzne prístroje a pomôcky, základné meracie zariadenia, laboratórny nábytok, sme autorizovaný distribútor produktov skupiny Thermo Fisher Scientific.

Nekupujte, nehľadajte chemické produkty zahraničných značiek, je tu aj pre vás MIKROCHEM!

Sme slovenský výrobca produktov ako sú: čisté chemikálie, spotrebný materiál, rôzne činidlá, roztoky, reagencie, laboratórne sklo, odmerné sklo, ale aj pipety, prístroje, laboratórne pomôcky, rozpúšťadlá, filtračné papiere, bazénová chémia, dezinfekcia.

Možnosti využitia našich produktov v praxi je pomerne široké.

  • chemických laboratóriá, vedecké ústavy, odborné stredné školy, výskumné pracoviská
  • farmaceutická výroba, laboratóriá, lekárne, nemocnice
  • potravinársky, automobilový, elektrotechnický, chemický a strojársky priemysel
  • kúpaliská, bazény, plavárne, sauny
  • polygrafický priemysel

MIKROCHEM – to je slovenský pôvod so svetovou skúsenosťou!

Chémia, roztok, analýza, zásada, kyselina, alkohol, dezinfekcia, laboratorne sklo, laboratórium, soli, bazénová chémia, chlór,acetón, aldifal, constanaly, amoniak, manóza, metán, dusičnan, etanol, formaldehyd, glukóza, glycerin, hydroxid, chlorid, imunoglukan, izopropanol, jodid, metanol, octan, oxid, parafín,peroxid, ochrana proti parazitom, siran, sirup, hoby chemia, uhličitan, vazelína, vločkovač,Voda, xylén,zmes do ostrekovačov, inštrumentálna analýza, farmaceutické suroviny, reagencie pre liekopisné analýzy, reagenčný aparát, tlmivé roztoky, kultivačné médiá, anorganická chémia, organická chémia, anorganická analýza, organická analýza, kadička, odmerný valec, byreta, pipeta, pipetovací balónik, dávkovanie kvapalín, filtrácia, extrakčné patróny, filtračné striekačky, kvalitatívny filtračný papier, kvantitatívny filtračný papier, membránové filtre, filtre zo sklenených mikrovlákien, kovové laboratórne pomôcky, tlačka, kahan, svorka krížová, stojan laboratórny, držiak na chladič, držiak na byrety, držiak bez svorky,  banka s guľatým dnom, banka so zaobleným dnom, banka s plochým dnom, frakčná banka, banka podľa Erlenmeyera, banka Kjeldahlova, destilačná banka, kvapkovitá banka, odmerná banka, srdcovitá banka, sulfonačná banka, butyrometer, džbán odmerný, exikátor, fľaša indikátorová, irigátor, kvapacia fľaša, liekovka, tabletovka, prachovnica, reagenčná fľaša, fľaša podľa Woulfa, fľaša pod byretu, fľaša na kultúry, fľaša kultivačná, fľaša zásobná na injekčné séra, fľaša hranatá, chladič guličkový, chladič Liebiga, chladič špirálový, kahan liehový, prístroj destilačný, prístroj extrakčný, manometer, výveva vodná, prístroj Kippov, prístroj na stanovenie silíc, prístroj Winkler, vzorkovnica na plyn, kelímok filtračný, frita, lievik analytický, lievik deliaci, lievik prikvapkávací, lievik rebrový, násypka, odsávačka, premývačka, lodička na váženie, dóza na mikrosklá, mikrosklo krycie, mikrosklo podložné, miska kryštalizačná, miska odparovacia, Petriho miska, miska trecia, technické guličky, pyknometer, počítacie komôrky, džbán odmerný, skúmavka, valec sedimentačný, váženka, sklo hodinové, tyčinka miešacia, Büchnerov lievik, laboratórny porcelán, kopistka, miska trecia, miska žíhacia, miska odparovacia, spaľovací kelímok, tĺčik trecí, rukavice latexové, rukavice vinylové, rukavice nitrilové, zátka, kefa na skúmavky, kefa na banky, kefa na fľaše, kefa na pipety, fľaša na chemikálie, laboratórny plast, cukromer, muštomer, hustomer, liehomer, močomer, laboratórny teplomer, technický teplomer, refraktometer, indikátorové papieriky, pH meter, biochemické senzory, fotometer, titrátor, multimeter, laboratórne váhy, 4-Aminoantipyrín, acetaldehyd, acetanhydrid, acetón, acetonitril, agar, ajatín, alaptid, aktívne uhlie, aliltiomočovina, amidosíran amónny, amoniak, aquadet, azid sodný, benzaldehyd, benzén, benzín lekárenský, benzoan sodný, bróm, brómfenolová modrá, bromičnan draselný, bromid draselný, bromid sodný, brómkrezolová červeň, brómkrezolová zeleň, brómtymolová modrá, celulóza mikrokryštalická, citran trisodný, citran vápenatý, cyklohexán, cyklohexanol, constanal, červeň neutrálna, 1,2-Dichlóretán, 1,4-Dioxán, 1,5-Difenylkarbazid, dietylamín, dietylénglykol, dietyléter, dihydrogénfosforečnan amónny, dihydrogénfosforečnan draselný, dihydrogénfosforečnan sodný, dichlórmetán, dimetylformamid, dimetylglyoxím, dimetylsulfoxid, disiričitan draselný, disiričitan sodný, ditioničitan sodný, dodecylsíran sodný, dusičnan amónny, dusičnan bárnatý, dusičnan draselný, dusičnan hlinitý, dusičnan horečnatý, dusičnan kademnatý, dusičnan kobalnatý, dusičnan meďnatý, dusičnan nikelnatý, dusičnan olovnatý, dusičnan sodný, dusičnan strieborný, dusičnan vápenatý, dusičnan železitý, dusitan draselný, dusitan sodný, dvojchróman draselný, eriochrómová čerň, etaben, etanol, etylacetát, etylénglykol, fenol, fenolftalein, Fischer, fluorid draselný, fluorid sodný, formaldehyd, fosforečnan sodný, fosforečnan trisodný, glukóza, glycerín, heptán, hexakyanoželezitan tridraselný, hexakyanoželeznatan tetradraselný, hexametyléntetramín, hexsol, hliník práškový, hydrogéncitran amónny, hydrogénfosforečnan diamónny, hydrogénfosforečnan didraselný, hydrogénfosforečnan disodný, hydrogénsíran draselný, hydrogénsiričitan sodný, hydrogénuhličitan amónny, hydrogénuhličitan draselný, hydrogénuhličitan sondý, hydroxid bárnatý, hydroxid draselný, hydroxid hlinitý, hydroxid lítny, hydroxid sodný, hydroxid vápenatý, hydroxylamínhydrochlorid, chelatón, chloralhydrát, chloramín, chlórbenzén, chlorid amónny, chlorid antimonitý, chlorid bárnatý, chlorid cézny, chlorid cínatý, chlorid draselný, chlorid hlinitý, chlorid horečnatý, chlorid kobaltnatý, chlorid lítny, chlorid manganatý, chlorid meďnatý, chlorid nikelnatý, chlorid olovnatý, chlorid ortuťnatý, chlorid sodný, chlorid strieborný, chlorid vápenatý, chlorid zinočnatý, chlorid železitý, chloroform, incidur, incidin, izoamylalkohol, izooktán, izopropanol, jód, jodičnan draselný, jodid draselný, jodid ortuťnatý, jodid sodný, kolodium, kryštálová violeť, kyselna 5-sulfosalicylová, kyselina acetylsalicylová, kyselina adipová, kyselina amidosírová, kyselina askorbová, kyselina barbiturová, kyselina benzoová, kyselina boritá, kyselina citrónová, kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina fosfomolybdénová, kyselina glutámová-L, kyselina chloristá, kyselina chlorovodíková, kyselina chrómsírová, kyselina jodistá, kyselina maleínová, kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina olejová, kyselina peroctová, kyselina salicylová, kyselina siričitá, kyselina sírová, kyselina stearová, kyselina šťaveľová, kyselina trichlóroctová, lanolín, L-Cystín, L-Histidín, lipol, L-Izoleucín, L-Lyzín hydrochlorid, L-Treonín, L-Valín, malachitová zeleň, manganistan draselný, meď prášková, metanol, metylčerveň, metyl disulfid, metyl-L-tyrozinát, metylénová modrá, metyletylketón, metavanadičnan amónny, metylizobutylketón, metyloranž, močovina, molybdénan amónny, morský piesok, murexid, N,N-Dimetylformamid, n-Amylacetát, n-Amylalkohol, n-Butylalkohol, Nesslerovo činidlo, n-Heptán, n-Hexán, ninhydrid,  nitroprusid sodný, n-Pentán, n-Propanol, octan amónny, octan draselný, octan olovnatý, octan sodný, octan zinočnatý, odmerný roztok, oxid hlinitý, oxid horečnatý, oxid chromitý, oxid chrómový, oxid lantanitý, oxid olovnato-olovičitý, oxid ortuťnatý, oxid vápenatý, oxid zinočnatý, palivo MIK, parafín tekutý, perchlóretylén, peroxid vodíka, peroxodisíran amónny, peroxodisíran draselný, peroxodisíran sodný, persteril, petroléter, pH mínus, pH plus, pufre, propylénglykol, pyridín, pyrofosforečnan sodný, sacharóza, salicylaldehyd, salicylan sodný, sanosil, scintilátor kvapalný, selén práškový, seleničitan sodný, silikagél oranžový, silikónový olej, síra, síran amónny, síran bárnatý, síran draselný, síran hlinitoamónny, síran hlinitodraselný, síran hlinitý, síran horečnatý, síran hydrazínia, síran kademnatý, síran kobaltnatý, síran manganatý, síran meďnatý, síran nikelnatý, síran ortuťnatý, síran sodný, síran strieborný, síran vápenatý, síran zinočnatý, síran železitoamónny, síran železnato-amónny, síran železnatý, siričitan sodný,  sorban draselný, sulfid sodný, škrob rozpustný, šťaveľan diamónny, šťaveľan didraselný, talcum, terc-butyl metyl éter, terpentínový olej, tetraboritan sodný, tetrahydrofurán, tiokyanatan amónny, tiomočovina, tiosíran sodný, toluén, trietanolamín, trietylamín, trichlóretylén, tris(hydroxymetyl)aminometán, polysorbát, tymolftaleín, tymolová modrá, uhličitan amónny, uhličitan bárnatý, uhličitan draselný, uhličitan horečnatý, uhličitan lítny, uhličitan sodný, uhličitan vápenatý, vazelína, vínan sodnodraselný, vločkovač, voda pre laboratórne účely, demineralizovaná voda, xylén, xylenolová oranž, zinok, želatina, železo (jemné piliny)

Hore | Úvod

Partnerské spoločnosti

http://www.thermofisher.com/http://www.acros.comhttp://www.acros.comhttp://www.acros.comhttp://www.acros.comhttp://www.sanosil-slovakia.sk/http://www.testo.czhttp://www.wenk-labtec.comhttp://www.ohaus.comhttp://www.liebherr.skhttp://www.memmert.comhttp://www.retsch.comhttp://www.anton-paar.com

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG