Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001

Spoločnosť Mikrochem Trade, spol. s r.o. zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva a v roku 2013 jej bol udelený certifikát ISO 14001 spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Zároveň  si s plnou vážnosťou uvedomuje svoj záväzok voči životnému prostrediu a všetky svoje aktivity vykonáva v záujme ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja celej našej spoločnosti.

 

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG