Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001

Firma Mikrochem Trade, spol. s r.o., získala v roku 2012 certifikát systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001, udelený TÜV CERT. V súvislosti so zavedením a používaním systému manažérstva kvality firma stanovila koncepciu kvality, zaistila vypracovanie cieľov kvality a vykonáva ich preskúmanie a plnenie. Vedenie spoločnosti Mikrochem Trade, spol. s r.o. zaväzuje všetkých svojich zamestnancov k dodržaniu platných dokumentov a zabezpečeniu kvality výstupov podľa požiadaviek zákazníkov. Súčasne sa zaväzuje ku kontinuálnemu zlepšovaniu systému kvality a zabezpečovaniu potrebných zdrojov pre úspešné fungovanie systému.

 

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG