Environmentálna politika

Spoločnosť Mikrochem Trade, spol. s r.o. si s plnou vážnosťou uvedomuje svoj záväzok voči životnému prostrediu. Všetky svoje aktivity vykonáva  v záujme ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja celej našej spolčonosti.

 

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG