Etický kódex

Etický kódex spoločnosti Mikrochem spol. s r.o. sa snaží poskytovať rámec a pravidlá pre riešenie etických otázok. Jeho hodnoty a zodpovedajúce usmernenia platia pre každého zamestnanca a obchodného partnera pracujúceho pre spoločnosť Mikrochem spol. s r.o. , a preto je nevyhnutné, aby sa všetci zamestnanci, ako aj obchodný partneri oboznámili s týmto etickým kódexom.

 

 

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG