Politika kvality

Politika kvality spoločnosti Mikrochem spol. s r.o. smeruje k tomu, aby výrobky a poskytované služby splnili všetky požiadavky zákazníka. Našim štandardom je riadenie všetkých procesov s úmyslom zvládnutia rizík a negatívnych dopadov. Všetky naše aktivity vykonávame v záujmu ochrany životného prostredia a trvalo udržiavateľného rozvoja našej spoločnosti.

 

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG