Reklamačný poriadok

V súlade so zákonom č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, s §17 vyhlášky č. 274/1998 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax a v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, vydáva spoločnosť Mikrochem spol. s r.o. tento reklamačný poriadok.

  

 

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG