Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Mikrochem Trade, spol. s r.o., pri uzatváraní kúpnych, rámcových zmlúv klasickým predajom ako aj prostredníctvom internetu: Všeobecné obchodné podmienky Mikrochem Trade, spol. s r.o.

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG