Služby

 • Výroba čistých a špeciálnych chemikálií
 • Výroba aktívnych farmaceutických ingrediencií (API)
  • liečiv
  • kvapalných nesterilných liekov pre vnútorné a vonkajšie použitie
  • farmaceutických surovín
 • Zákazkové syntézy
 • Zákazkové výroby liekov a výživových doplnkov
 • Výroba priemyselných a technických chemikálií
 • Destilácie rozpúšťadiel
 • Rektifikácie rozpúšťadiel
 • Špeciálne molekulové destilácie
 • Iné chemické procesy

Hore | Úvod

mikrochem sluzby

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG