Čistenie laboratórneho skla

 • nevyhnutná podmienka bezpečnej a úspešnej činnosti v chemickom laboratóriu
 • na čistenie laboratórneho skla sa používajú:
  • voda
  • sóda - uhličitan disodný
  • roztok zriedených kyselín
  • roztok lúhu (hydroxidu)
  • bežné čistiace prostriedky na nádoby
  • na odmasťovanie chemického skla a porcelánu sa používa kyselina chrómsírová (roztok kyseliny dihydrogensírovej a dichrómanu didraselného)
  • špeciálne koncentráty pre čistenie ultrazvukových prístrojov s demulgačným účinkom bez silikátov s ochranou proti korózii, bezfosfátové koncentráty, kyslé koncentráty vhodné na minerálne usadeniny, vodný kameň, hrdzu alebo neutrálne koncentráty vhodné na čistenie od destilačných zvyškov, olejov a tukov, organických a anorganických zvyškov
  • špeciálny studený odmasťovač na tuky, nečistoty, prach, mazadlá, neohrozuje kovy, plasty, nátery, sklo, keramiku, gumu a nevyvíja žiadne zdraviu škodlivé pary
  • lúčavka kráľovská (veľmi znečistené sklenené laboratórne predmety a nádoby)

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG