KBU-karta bezpečnostných údajov

predstavuje súhrn identifikačných a bezpečnostných údajov chemickej látky, príp. zmesi so zameraním na ochranu zdravia, životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti pri akomkoľvek nakladaní s nimi.

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG