Laboratórne sklo

 • najrozšírenejší materiál používaný v laboratóriu
 • pasivita voči bežným chemikáliám, okrem kyseliny fluorovodíkovej HF, ktorá ho leptá
 • rozdeľujeme podľa zloženia a podľa účelu a použitia

Rozdelenie podľa zloženia:

 • Mäkké sklo - bod mäknutia cca 550°C, na reze oproti svetlu má charakteristické modrozelené zafarbenie (trubičky, tyčinky, hodinové sklá, tabuľové sklo, obalové sklo atď).
 • Tvrdé sklo - bod mäknutia cca 700°C, na reze oproti svetlu má charakteristické žltozelené zafarbenie (všetky druhy varného skla, prachovnice, reagenčné fľaše, odmerné sklo, chladiče a pod.).
 • Kremenné sklo - bod mäknutia nad 1400° C, na reze oproti svetlu je svetlé, bezfarebné, má veľmi nízky koeficient teplotnej rozťažnosti voči iným druhom skiel, znáša bez porušenia prudké tepelné nárazy (napr. dobiela rozžeravené kremenné sklo je možné ponoriť do studenej vody bez toho, aby sklo popraskalo). Kremenné sklo je z čistého oxidu kremičitého SiO2 (špeciálne druhy chemického skla, ktoré znášajú i vysoké teploty a tepelné nárazy: trubice, kadičky, tégliky a pod.)

Podľa účelu a použitia:

 • Varné sklo: kadičky, varné banky, frakčné banky, Erlenmayerove banky, skúmavky, kryštalizačné a odparovacie misky. Kadičky a všetky druhy baniek majú vyznačený približný objem. Varné sklo slúži na bežné chemické a fyzikálnochemické operácie, napríklad neutralizáciu, zrážanie, rozpúšťanie, odparovanie a pod. Môžu sa v nich zohrievať, variť roztoky alebo kvapalné látky.
 • Odmerné sklo: odmerné valce (približné odmeranie objemu kvapalín), odmerné banky (na prípravu roztokov o presnej koncentrácii, dopĺňajú sa po značku), pipety a byrety (presné dávkovanie). Odmerné sklo slúži na odmeranie objemu kvapalín, resp. na presné dávkovanie. Objem odmerného skla je vyznačený presne pri určitej teplote, bežne pri laboratórnej teplote t.j. 20°C.
 • Ostatné:
  • chladiče
  • sklo na uchovávanie chemikálií: prachovnice-široké hrdlo (pevné látky), reagenčné fľaše (kvapalné látky)
  • lieviky (analytický, oddeľovací lievik)
  • striekačky (sklenené a polyetylénové)
  • navažovačky (nádobky-zábrusový uzáver a lodičky)
  • indikátorové fľaštičky
  • pyknometre (prsný objem pri 20°C so zábrusovým uzáverom)
  • hodinové sklíčka
  • laboratórne lyžice
  • porcelánové misky
  • keramické lodičky (pri žíhaní tuhých látok)
  • trecie misky (z porcelánu a achátu=prírodný minerál s hlavnou zložkou kremeňa)
  • Büchnerov lievik (z porcelánu alebo skla)
  • odsávacie banky (hrubostenná Erlenmeyerova banka s bočnou prírubou na zapojenie odsávania)
  • vodná výveva (sklenené, kovové, z umelej hmoty)
  • premývačky

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG