Sušenie

Silikagél

 • najbežnejší adsorbent v laboratóriách
 • granulovitá, pórovitá forma oxidu kremičitého(SiO2) vyrábaná synteticky z kremičitanu sodného
 • vysoká absorpčná schopnosť (cca 800 m2/g)
  (ktorá umožňuje ľahko absorbovať vodu, čo umožňuje použiť silikagél ako pohlcovač vlhkosti(desikant)
 • môže znížiť relatívnu vlhkosť uzatvoreného systému až na 40%
 • vynikajúce regeneračné vlastnosti (po nasýtení vodou môže byť regenerovaný/vysušený ohriatím na 150ºC)
 • nepatrný oder (degradácia)
 • uchováva priedušnosť pri otrasoch
 • netoxický
 • nehorľavý
 • chemicky vysoko inertný
 • komerčne dostupný v rôznych formách a vyhovujúcej čistote
 • jednotlivé preparáty sa podľa spôsobu prípravy od seba líšia veľkosťou pórov, merným povrchom a adsorpčnými vlastnosťami
 • bežný silikagél pojme množstvo vody zodpovedajúce približne 20% jeho hmotnosti
 • niekedy je silikagél dodávaný s prímesou indikátoru vlhkosti, ktorý zmení farbu potom ako je silikagél vlhký

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG