Zábrusy

  • spojovacie časti chemického skla hladkým, vzduchotesným spojom
  • tesniaca schopnosť zábrusov sa zvyšuje zábrusovou vazelínou (Ramsay tuk)
  • zábrusové časti majú charakteristický matný vzhľad
  • vplyvom tepelných nárazov, tlaku, ťahu a mechanickými nárazmi sa ľahko porušia
  • pri zábrusových spojoch a zátkach často dochádza k ich silnému utesneniu-zapečeniu
  • zapečený zábrusový spoj uvoľníme: miernym nahriatím, jemným poklepávaním dreveným predmetom, vložením do petroleja, resp. alkoholu

Hore | Úvod

Kontaktujte nás

+421 33 6905611

+421 903 481012

MikrochemFacebookMikrochemLinkedInMikrochemTwitter Úvod | SK | ENG