NEWS AND MEDIA

chemicals

Výzva na predloženie cenových ponúk

27.04. 2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky pod názvom „Doplnenie výskumno-vývojovej infraštruktúry spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o. v rámci projektu pod názvom „Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o." zo dňa 27.04.2020.

 

chemicals

Registration of Dezix brand disinfection products

20.04. 2020

The company Mikrochem Trade obtained a marketing authorization for the biocide developed with the WHO (World Health Organization) recommendations:

- Dezix disinfectant for hands (bio /720/D/20/CCHLP)  

- Dezix disinfectant for surfaces(bio /844/D/20/CCHLP)  

- Dezix disinfectant gel for hands (bio/1204/D/20/CCHLP).

More information can be found here.

Interested in our product?

CONTACT US

Contact:

Fields marked with * are required